Dây chuyền sản xuất

Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd được thành lập vào tháng 6 năm 2008, là một công ty con nắm giữ của Chongqing Yuhua New Materials Co. Jianfeng Haokang có công suất sản xuất hàng năm là 80,000 tấn formaldehyde, 25.000 tấn hexahydroxymethyl melamine và 20.000 tấn dây chuyền sản xuất nhựa amin etherified.

 

Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu và phát triển

Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 5Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 6Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 7Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 8Chongqing Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 9

 

 

Nhựa amin đậm đặc iminium cao hòa tan trong nước thân thiện với môi trường và phương pháp sản xuất

Sản xuất trimethylene melamine thân thiện với môi trường

Quá trình đồng sản xuất tetrakis(hydroxymethyl)melamine

Cải thiện quá trình đồng sản xuất melamine penta- và hexa-hydroxymethyl

Đồng sản xuất melamine penta- và hexa-hydroxymethyl

Thiết bị xử lý bằng ánh sáng để sản xuất aminoacrylate

Để lại lời nhắn