Trung Quốc C2H6O2 Paraformaldehyd Bột nhựa axetat Cas 30525-89-4

C2H6O2 Paraformaldehyd Bột nhựa axetat Cas 30525-89-4

Vẻ bề ngoài: Bột tinh thể trắng
Tên gọi chung: Paraformaldehyd
Công thức phân tử: C2H6O2
1