Trung Quốc Hàm lượng chất rắn 98% Melamine Crosslinker Nhựa Amino Methyl Etherized cao

Hàm lượng chất rắn 98% Melamine Crosslinker Nhựa Amino Methyl Etherized cao

Sự xuất hiện: Chất lỏng trong suốt, nhớt
Độ nhớt: 2000-5000
nội dung vững chắc: >98%
Trung Quốc Liên kết cao su Skeleton Nhựa Melamin Crosslinker Nhựa Melamine lỏng

Liên kết cao su Skeleton Nhựa Melamin Crosslinker Nhựa Melamine lỏng

Vẻ bề ngoài: Chất lỏng trong suốt, nhớt
độ nhớt: 2000-5000
nội dung vững chắc: >98%
1