Trùng Khánh Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd

March 31, 2023
tin tức mới nhất của công ty về Trùng Khánh Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd

Trùng Khánh Jianfeng Haokang Chemical Co., Ltd. được thành lập vào tháng 12 năm 2008 với số vốn đăng ký là 28,11 triệu nhân dân tệ.Trong những năm qua, công ty luôn tuân thủ nghiên cứu và phát triển độc lập làm cơ sở, lấy quản lý khoa học làm phương tiện và cố gắng phát huy hết chuyên môn nghiên cứu khoa học của công ty, sử dụng công nghệ mới và cao để phát triển sản phẩm mới, bảo vệ môi trường, vật liệu hạ nguồn melamine chất lượng cao.Nó đã phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ cao với sức mạnh mạnh mẽ, quản lý trưởng thành và tăng trưởng ổn định tại Khu công nghiệp hóa chất Baitao ở Fuling, Trùng Khánh.Jianfeng haokang có cách bố trí chuỗi công nghiệp kinh tế tuần hoàn tốt, nhận ra việc tự cung cấp hơi nước, nước thải sản xuất, tái chế chất thải của các doanh nghiệp công nghệ cao bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.Hiện tại, công ty có sản lượng hàng năm là 100.000 tấn formaldehyde, 30.000 tấn hexahydroxymethyl melamine, 30.000 tấn nhà máy nhựa melamine đã ether hóa.